четвртак, 10. децембар 2015.

Epitafi sa Platonovog nadgrobnog spomenika


Ovo Platonovo telo krije zemlja u svojim nedrima,
a njegova duša ima svoje besmrtno mesto kod blaženih;
sina Aristonovog, koga i svaki dobar čovek poštuje,
koji živi daleko, pošto je video božanski život.

Palatinska Antologija VII, 61


Orlu, zašto si sleteo iznad njegovog groba? Reci da li si
gledao zvezdanu kuću nekog od bogova?
Ja sam lik Platonove duše koja je odletela na Olimp,
a od zemlje rođeno telo čuva ovde atička zemlja.

Palatinska Antologija VII, 62

I da Feb nije stvorio Platona u Grčkoj
kako bi on spisima lečio duše ljudi?
Jer kao što je božji sin Asklepije lekar tela,
tako je Platon lekar besmrtne duše.

Palatinska Antologija VII, 108

Feb je smrtnicima dao Asklepija i Platona,
jednog da spasava dušu, a drugog da spasava njihova
tela. Sa jednog svadbenog ručka otišao je u onaj grad
koji je sam sagradio i postavio u Zevsovom dvoru.

Palatinska Antologija VII, 109

preveo: Albin Vilhar


Нема коментара:

Постави коментар