понедељак, 19. јануар 2015.

Hesiod: Himna Hekati

iz Teogonije


Ona Hekatu zače i porodi, koju nadasve
Počasti Kronid Zeus podariv joj darove sjajne:
On joj dodijeli čast na zemlji i neplodnom moru.
Njoj je pala u dio i čast na zvjezdanom nebu,
Pa je besmrtni bozi od sviju najviše štuju.
Jer i sada kad tko od ljudi što hode po zemlji,
Prinoseć' lijepe žrtve po obredu, milosti moli,
Hekatu zaziva on. I veliku postiže milost
Lako, ako mu ona dobrostivo molitve čuje,
I blagostanje mu daje, a to je u njezinoj moći.
Jer koliko ih god se od Geje i Urana rodi,
Svatko prepusti njojzi po dio primljenih časti.
Nije ju zlostavljo Kronid i nije joj oteo ono
Što je med pređašnjim boz'ma – Titanima – dobila nekoć.
Tako imade sve što i negda pri prvoj diobi.
Manju ne uživa čast iako jedinica bješe,
Nego i mnogo još veću, a stoga što Zeus je štuje.
Obilno pomaže ona i koristi onom kom hoće.
I na trgu med ljud'ma uzvisuje koga već hoće.
A kad junaci se za rat ljudomorni stanu oružat',
Tada se boginja nađe uz one kojima hoće
Blagonaklono slavu podarit' i pobjedu dati.
Kada se izriče pravda, uz časne kraljeve sjedi.
Vrijedi ona i tad kad u igri se takme junaci:
Uz njih se boginja nađe i pomoć svoju im pruža.
A tko pobijedi snagom i jakošću, odnosi lako,
Veseo nagradu lijepu, na diku svom ocu i majci.
Može i konjaniku ona pomoći, kojem već hoće.
Onima koji žive od plavetnog, nemirnog mora,
Ake se Hekati mole i gromkom Zemljotrescu bogu,
Slavna boginja lako udjeljuje obilan ulov,
Al' ga i ukloni lako sa očiju, ako baš hoće.
Vrsna je ona da s Hermom u staji ugoji blago.
Krda goveda oni i stada rasuta kozja,
Vunasta stada ovaca – po volji ako je njojzi – 
Sitna umnožit može, od velikih manja učinit'.
Stoga, iako ona jedinica bješe u majke,
Ipak je počašćena med bozima častima svima.
Kronid učini nju hraniteljicom mladeži one
Koju ugleda za njom Eoje mnogooke svjetlo.
Te pak odiskona časti imade i uzgaja mladež.


preveo Branimir Glavičić

Нема коментара:

Постави коментар