петак, 16. јануар 2015.

Parisov izbor

Iz srpskoslovenskog Romana o Troji (XIV vek)

I oženi se Peleuš kralj gospođom Tetišom, i dozva sve proročice u svatove, izuzev jedne proročice po imenu Diškurdije, koja beše svađalica, gospođa svađe. Kuda god je hodila, svuda je prosipala krv. I ona, zbog toga što nije bila pozvana, smišljaše kako da izazove svađu među svatovima. I satvori zlatnu jabuku i napisa na njoj reči i kaza: "Ova zlatna jabuka da bude dana najlepšoj proročici!" I baci je u vrt Peleušev kraj studenca. I izađoše tri proročice u Peleušev vrt da se rashlade. I nađoše onu zlatnu jabuku i pročitaše one reči, svadiše se o onu jabuku. I reče Juno: "Ja sam najlepša!" - Reče Paleš: "Pre će biti da sam ja najlepša!" - Reče Venuš: "Meni treba dati tu jabuku, ja sam lepša od obeju vas". I pozvaše se pred Jupitera boga i priđoše pred njega i rekoše: "Gospodine, nađosmo u Peleuševu vrtu zlatnu jabuku i na njoj napis koji kaže: "Koja je od vas tri najlepša proročica, ta neka uzme ovu jabuku". I sastaše se sve tri proročice pred Jupiterom bogom i rekoše mu: "Gospodine, presudi nam i kaži nam koja je od nas najlepša. I podaj tu zlatnu jabuku toj proročici". I reče Jupiter bog: "Ja vam ne želim presuditi, zato što mi je Juno žena, a Paleš mi je snaha, a Venuš sestra, no otidite do Pariža Pastirevića, on će vam presuditi". I one pođoše pred Pariža Pastirevića i rekoše mu: "O Parižu Pastireviću, dođosmo pred Jupitera boga i ne htede nam presuditi, no nas posla tebi. Presudi nam ti i kaži koja je najlepša od nas, i podaj tu jabuku toj proročici!" I reče Pariž Pastirević: "Pođite i svucite se i dođite pred mene nage da vam presudim!" I one ispuniše zapovest Pariža Pastirevića i rekoše: "Pođimo i svucimo suknje sa sebe, da mu ispunimo volju!" I rekoše one: "Evo nas, gospodine! Što si nam rekao, evo učinismo, svukle smo se, presudi nam!" I reče Juno gospođa: "O Parižu Pastireviću, presudi meni i kaži da sam ja najlepša! Imam vlast nad bogatstvom, daću ti bogatstvo, da nigde neće biti bogatijeg čoveka od tebe". I reče Paleš gospođa: "Parižu Pastireviću, presudi meni i kaži da sam ja najlepša. Imam vlast nad viteštvom, daću ti viteštvo, da nigde ne bude viteza nad tobom!" I reče Venuš gospođa: "O Parižu Pastireviću presudi meni i kaži da sam ja najlepša! Imam vlast nad ljubavlju, daću ti Jelenu, gospodsku caricu, koja je najlepša gospođa u celoj Grčkoj, ženu Menelauša cara. I danas te imenuje novim imenom. Neka ti bude ime Pariž Aleksandar, sin Prejamuša kralja, jer ti to i jesi, a do danas te zvahu Pariž Pastirević". I Pariž Pastirević, čuvši šta Venuš reče, iskrivi svoju presudu i dade Venuši jabuku. I Pariž se veoma obradova u svom srcu kada ču šta Venuš proročica reče, i sutradan oprosti se od pastira i pođe k ocu svom, Prejamušu kralju, u grad Troju.

Нема коментара:

Постави коментар